Omgeving

De gemeente Wierden gaat het gebied "Zenderink" ten noorden van de kern Wierden ontwikkelen tot woongebied. De unieke situ­atie van een hoge, natte es en een relatief droger, lager gelegen deel vormt een belangrijke basis voor de identiteit van de nieu­we wijk. De structuur die is gekozen, sluit aan bij de structuur van het huidige karakteristieke esdorpenlandschap, waarbij water een belangrijke(re) rol krijgt toegedeeld.

Het woongebied zal een duurzaam en parkachtig tot landelijk ka­rakter krijgen. De duurzaamheid zal onder andere worden bereikt door een zongerichte verkaveling, een duurzaam watersysteem, milieuvriendelijk materiaalgebruik en het gebruik van duurzame energie­voorzieningen zal worden gestimuleerd.

Het gebied wordt doorsneden door een ruime groenstrook met daarin een wadi en wandelroutes.
Daarnaast zullen beide gebieden dooraderd worden door wadi's die zorgen voor afvoer van het regenwater. Qua verkeersontsluiting wordt de structuur zo­danig ontwikkeld, dat er sprake is van een autoluwe wijk.

De gemeente Wierden hecht grote waarde aan duurzaam bouwen in Zenderink. Om duurzaamheid te stimuleren en te ondersteunen, zijn er een aantal maatregelen genomen: een prijsvraag voor het meest duurzame bouwplan (op basis van GPR-score), een subsidieregeling en voorlichting en begeleiding.


Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .