Passiefhuis

De term passiefhuis verwijst naar een energiezuinige standaard voor energie-efficiëntie in een gebouw.
Een passiefhuis onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik.

Een passiefhuis heeft een hoge mate van thermische isolatie met een thermisch onderbroken constructie, heeft een goede kierdichting en maakt gebruik van passieve zonne-energie. Een goed binnenklimaat is verzekerd door gebalanceerde ventilatie met een hoge mate van warmteterugwinning. Hierdoor is er slecht behoefte aan een beperkt verwarmingssysteem, waarbij geen actieve koeling nodig is. Een passiefhuis verbruikt 10x minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4x tot 5x minder dan de huidige nieuwbouwwoning, uitgevoerd conform bouwbesluit.

Om het ontwerp van een passiefhuis te ondersteunen en te verifiëren tegen de passiefhuis eisen is het PassiefHuisProjectenrekenPakket (PHPP) ontwikkeld. Dit pakket is een MS Excel rekenblad waar alle gebouw- en installatieparameters kunnen worden ingebracht. Met deze rekenmethode kan zeer nauwkeurig het te verwachten energieverbruik, de invloed van de luchtdichtheid, en de kwaliteit van het comfort bepaald worden. PHPP koppelt de resultaten aan duidelijk meetbare prestatie-eisen, die samen de kwaliteit van het passiefhuis garanderen.

De volgende concrete eisen worden aan een passiefhuis gesteld:
- de verwarmingsbehoefte mag maximaal 15 kWh/m² per jaar bedragen, berekend volgens de PHPP
- het totaal maximum primair energieverbruik mag niet hoger zijn dan 120 kWh/m² per jaar
- de luchtdichtheid van de thermische schil volgens SBR klasse 3 voor luchtdicht bouwen (< 0,15 l/sec/m²)
- frequentie van oververhitting mag maximaal 10% boven de 25°C bedragen, gemeten volgens de PHPP

Verder streeft men naar de volgende waarden:
- U-waarde ramen en deuren (beglazing inclusief kozijn) van het passiefhuis: U ≤ 0,80 W/m².K
- Rendement van de ventilatiewarmtewisselaars ≥ 80%
- Efficiëntie ventilatoren (SPF) ≤ 0,45 W/(m3/h)
- Koudebrugconstructie van het Passiefhuis: ψ ≤ 0,01 W/m.K

Meer informatie over passiefhuis is hier te vinden of bekijk dit filmpje.

Onze woning is officieel gecertificeerd als Passiefhuis door de Stichting Passiefbouwen.nl:

Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .