Installatie

Vanwege de kierdichtheid bestaat de noodzaak om verse lucht aan te voeren middels balansventilatie. Om energieverliezen in de uitgaande lucht te beperken wordt hierbij gebruik gemaakt van warmteterugwinning (WTW). Een balansventilatiesysteem met WTW is een ventilatiesysteem waarbij de "vervuilde" warme lucht vanuit de woning, door middel van afzuigventielen, uit de woning wordt gezogen. Deze afzuigventielen zitten in de badruimte, het toilet en in de keuken. Vervolgens wordt deze lucht via een warmtewisselaar in het geheel naar buiten geblazen. Hierbij wordt de warmte van de uitgaande lucht gebruikt om verse lucht, van buiten de woning, voor te verwarmen. Deze verse lucht wordt, nadat deze door de warmtewisselaar is verwarmd, via leidingen naar de ventielen geblazen. Deze ventielen zitten in verblijfruimtes, zoals woonkamer, keuken en slaapkamers.

Naast de warmte kan ook vocht worden uitgewisseld middels een zogenaamde enthalpiewisselaar, dit is een module die in de WTW kan worden geplaatst. Hiermee worden verschillen in vochtigheid tussen binnen- en buitenlucht gecompenseerd. De relatief droge ingaande winterlucht kan hiermee worden bevochtigd en in de zomer omgekeerd. Damp uit de vochtige lucht condenseert aan het koele oppervlak van het tussenschot. Het tussenschot bevat een hoog zoutaandeel en 'zuigt' de waterdamp als een spons op. Op soortgelijke wijze als bij planten trekken de watermoleculen in vloeibare vorm door het tussenschot, bevorderd door het verschil in vochtgehalte tussen de warme lucht en de koude lucht. Aan de koude zijde van het tussenschot verdampt het water weer en wordt in de droge luchtstroom opgenomen. Het zout is chemisch aan het tussenschot gebonden en wordt niet in het water opgelost of door het water weggespoeld.

Om extremen in de temperatuur van de aangevoerde lucht af te vlakken, wordt gebruik gemaakt van de constante temperatuur van de aarde, middels een gesloten aardwarmtewisselaar. Dit is een ringleiding op ongeveer 2 meter diepte, waarin zich koelvloeistof bevindt. Op het moment dat de temperatuur onder de 7°C of boven de 23°C Celsius is, zal een pomp de vloeistof rondpompen door de ringleiding waarop een warmtewisselaar is aangesloten. Deze radiator zorgt er voor dat de koude ingaande lucht in de winter wordt voorverwarmd van -10°C naar ca. 8°C. De warme zomerlucht kan worden afgekoeld van 30°C naar ca. 16°C. Toepassing van een aardwarmtewisselaar zorgt dus voor zowel een energiebesparing als een comfortabel binnenklimaat.

Als verwarmingssysteem is in de basis gekozen voor luchtverwarming, dit biedt een aantal voordelen:
- luchtverwarming reageert zeer snel, hierdoor wordt alleen warmte aangevoerd wanneer dat nodig is.
- de leidingen voor de lucht zijn al aanwezig voor de benodigde balansventilatie.
- geen storende leidingen en radiatoren, dus ruimtewinst en een grote vrijheid van inrichten.
- eenvoudig uit te breiden met aardwarmtewisselaar en enthalpiewisselaar.

Daarnaast wordt een vloerverwarming toegepast om te voorkomen dat in koude tijden de luchtbehandeling op vollast moet lopen,waarbij mogelijk geluidsoverlast kan ontstaan.

Voor de verwaming wordt gebruik gemaakt van het ATAG ALEC systeem, verdere details staan ook hier. De energie die benodigd is voor het verwarmen van de woning en voor het opwarmen van tapwater zal voor een groot deel worden verkregen middels een zonneboiler. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat. De zonnecollector vangt zonlicht op en wordt op het dak van een woning geplaatst. Het zonlicht wordt gebruikt om water op te warmen. Middels leidingen kan het verwarmde water worden opgeslagen in het voorraadvat. Het warme water wordt bewaard in een voorraadvat, omdat de productie van de warmte met behulp van een zonnecollector niet altijd gelijk is aan de vraag.

Het warme water in het voorraadvat kan zowel gebruikt worden voor ruimteverwarming als tapwater. Bij ruimteverwarming wordt door de boiler opgewarmd water naar een warmtewisselaar in de luchtleiding gebracht, waardoor de ventilatielucht wordt verwarmd. Het warme water kan daarnaast ook worden doorgeleid naar de vloerverwarming. Bij een geopende warmwaterkraan stroomt het koude leidingwater door het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Als het water in het voorraadvat niet warm genoeg is, dan brengt een HR cv-ketel het water op de gewenste temperatuur.

Om het warmwaterverbruik ten behoeve van douchen te verminderen wordt gebruik gemaakt van een douche WTW. Hierbij wordt de warmte in het afgevoerde douchewater gebruikt om het aanvoerwater te verwarmen.

Om het energiegebruik van de woning en de gebruikers te compenseren wordt energie opgewekt middels fotovoltaïsche (PV)-panelen. Deze panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Om een energieleverende woning te realiseren zal 4000 kWh per jaar worden opgewekt. Deze elektriciteit kan direct verbruikt worden of kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet.


Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .