Duurzaamheid

Naast energieverbruik zijn er andere factoren die de duurzaamheid van een gebouw bepalen. Zo is ook de milieubelasting van gebruikte materialen maar ook bijvoorbeeld de levensduur van belang.

Met behulp van de software GPR gebouw kan middels een checklist de duurzaamheid van een ontwerp van een gebouw bepaald worden. Hierbij maakt men onderscheid tussen vijf factoren:

1. Energie
2. Milieu
3. Gezondheid
4. Gebruikskwaliteit
5. Toekomstwaarde

Voor elke factor kan een score tussen 1 en 10 worden bepaald, waarbij een score van 6 ongeveer overeenkomt met een woning die volgens bouwbesluit is ontworpen. De uiteindelijke score van de woning wordt berekend uit het gemiddelde van de individuele scores.

Met betrekking tot Energie kijkt men naar de maatregelen die zijn genomen ter besparing van de energielasten in het algemeen en verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De score voor Milieu wordt bepaald door het toepassen van waterbesparende voorzieningen, het gebruik van milieuvriendelijke materialen en milieuzorg. Onder die laatste wordt de zorgvuldigheid van het ontwerp-, uitvoering- en sloopproces verstaan. Worden bijvoorbeeld standaardmaten gebruikt, wordt er tijdens de bouw aan afvalscheiding gedaan en zijn er herbruikbare bouwdelen toegepast.

Bij Gezondheid wordt het ontwerp beoordeeld op de toepassing van geluidswerende maatregelen, een gezond en comfortabel binnenklimaat en de aanwezigheid van voldoende daglicht.

Gebruikskwaliteit wordt beoordeeld op basis van de mate van toegankelijkheid, de functionaliteit van de indeling, onderhoud en sociale veiligheid.

De mate van toekomstgerichtheid en levensloopbestendigheid, flexibiliteit van de indeling en belevingswaarde bepalen de score voor Toekomstwaarde.

Meer informatie is te vinden op de site van GPR gebouw.


Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .