Nieuws

Nov 21, 2013

Testen


Eerder was het ontwerp van de woning al beoordeeld op het "ontworpen volgens" Passiefbouwen Keurmerk. Vandaag werd de woning aan een aantal testen onderworpen om te beoordelen of de woning in aanmerking komt voor het "gebouwd volgens" Passiefbouwen Keurmerk.

Deze test is uitgevoerd door Invent, als onderbouwing voor onze aanvraag voor een passiefhuis certificaat.

Vroeg in de morgen werd er met behulp van een infrarood camera gekeken of er geen warmtelekken zijn in de vorm van koudebruggen of lekken in de schil.

Daarna werd de luchtdichtheid van de woning getest. Ter controle werd er langs de kozijnen en andere naden rook geblazen om te kijken of er nog ergens grote lekken aanwezig zijn. Omdat de woning op dat moment onderdruk had wordt dan het kleinste gaatje nog gevonden, door te kijken of de rook wordt weggeblazen.

 

Vervolgens werd de woning op luchtdichtheid getest met behulp van een "blower door"-test. Hierbij wordt de lekkage bij onderdruk en bovendruk in de woning beoordeeld. In de voordeur wordt een ventilator opgehangen in luchtdicht doek, om lucht de woning in of uit te blazen. Vervolgens wordt de bekeken hoeveel lucht er moet worden toegevoegd om de woning op druk te houden.

De maximale waarde om in aanmerking te komen voor een passiefhuiscertificaat bij de n50 test is 0,6/ uur. Dit betekent dat bij een drukverschil van 50Pa het luchtvolume van de woning 0,6 maal per uur ververst wordt. De uitkomst van de test was 0.37/ uur, ver binnen de norm dus! Een aantal aandachtspuntjes die tijdens de rooktest werden ontdekt kunnen alsnog worden aangepakt, zodat straks bij oplevering de luchtdichtheid nog beter is.

De laatste controle werd uitgevoerd op het ventilatiesysteem. Vanwege de luchtdichtheid is een goede werking van dit systeem erg belangrijk. Door de flow te meten van alle inblaas- en afzuigpunten kon gecontroleerd worden of er voldoende verse lucht in de woning komt en of er een goede balans is tussen de ingaande stroom en de uitgaande stroom.

Het verschil tussen de hoeveelheid ingaande en uitgaande lucht mag maximaal 10% bedragen, in dit geval was het verschil kleiner dan 4%.

Al met al een goed resultaat op alle testen, dit geeft aan dat de bouw op zorgvuldige wijze is uitgevoerd door Bouwbedrijf Karsten!

 

 

Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .