Home

Aug 25, 2013

En de volgende laag komt er aan!


Met het metselen van de buitenmuur.

Vorige week zijn de bouwvakkers begonnen met het plaatsen van de 2 lagen Recticel isolatieplaten. Deze zorgen grotendeels voor het bereiken van de Rc-waarde van ruim 9. Omdat er uitsparingen inzitten sluiten ze bijna naadloos op elkaar aan. Omdat de 2 lagen versprongen zijn geplaatst en de naden van de buitenste laag zijn afgeplakt krijgt de koude lucht geen kans om de laag te doorbreken. Om te zorgen dat de platen langdurig op de plek blijven zitten zijn ze vastgezet met muurankers van Borgh, deze zijn geisoleerd om koudebruggen te voorkomen.

De gevelplaten zitten er nu aan, de volgende en laatste stap van de gevelopbouw is het metselen van de buitenmuur. De muur komt op een afstand van ca. 4 cm van de isolatieplaten, waardoor er een kleine spouw ontstaat, die licht geventileerd is.

De gehele opbouw van de schil is dan als volgt:
- een binnenmuur van 140 mm dikke poriso blokken
- een isolatiepakket van 2x 100mm PIR schuim
- een spouw van ca. 40 mm
- een gemetselde buitenmuur van 100mm
De totale dikte komt hiermee op ca. 48 cm!

Onderstaande foto geeft een dwarsdoorsnede van de muur van de woonkamer.
Omdat we in de woon kamer een muur met schoon metselwerk krijgen zijn de porisoblokken vervangen door de stenen die ook voor de buitenmuur worden gebruikt. Deze is aan de spouwzijde gestuct om de luchtdichtheid te garanderen. 

Komende week gaat men onder andere verder met het dak. Hierop wordt een extra laag beton aangebracht die ervoor zorgt dat er afschot is om water af te voeren. Daarnaast wordt het staalwerk geplaatst, waaraan onder andere de externe zonnewering en serrewanden worden bevestigd.  

Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .